Daisypath Happy Birthday tickers Daisypath Happy Birthday tickers Daisypath Anniversary tickers Daisypath Anniversary tickers Daisypath Graduation tickers Daisypath Vacation tickers >
l

۳ مطلب در مرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

64

در حال تغییر

 و چقدر مونده؟


چقدر تغییر کردم 
الان سر کار میرم 
دستم تو جیبمه فعلا
اما میدونم که وضعیت کاریم به شدت متزلزله وقتی که ب بره من یکسال دیگه از قراردادم مونده و باید دوسال تنها خرج زندگیمونو بدم
پس یکسالم رو هواست 
چیزی تا ازدواجم نمونده 
مسئولیت یه مرد و زندگی رو دوشمه منی که حتی جمع و جور کردن قیافم برام عذابه 
باید از گشادی در بیام خیلی رو هوام
وضعیت اقتصادی کشورم که رو هوا تر از وضعیت من 
خدایا کمکم کن
داره بارون میباره 
رحمت خدام بر من بباره
راه زیادی مونده تا تغییر 
باید جمع کنم خودمو
  • هنوز هیچ
  • جمعه ۱۹ مرداد ۹۷

63

همیشه گذشته در حال تکراره 

هر روز من از خاتواده ام ضربه خوردم

اما این ضربه خیلی خیلی کاری بود اینکه من تنها برم برای عروسیم خرید کنم خیلی زور بود

تمام روزای زندگیم نابود شد

خیلی چیزا یادم نرفته 

سالهای کنکورم یادم نرفته 

روزهای خونه نشینیم یادم نرفته 

روزی که پریسا اومد یادم نرفته 

من فرار میکنم من همه چیو عوض میکنم 

  • هنوز هیچ
  • پنجشنبه ۴ مرداد ۹۷

62

روزای زیادی بوده که نباید فراموششون میکردم اما امروزو اصلا نباید فراموش کنم 

  • هنوز هیچ
  • سه شنبه ۲ مرداد ۹۷