Daisypath Happy Birthday tickers Daisypath Happy Birthday tickers Daisypath Anniversary tickers Daisypath Anniversary tickers Daisypath Graduation tickers Daisypath Vacation tickers >
l

140

امروز روز خوبی بود میتونست خیلی پیشرونده باشه اما با دیدن موفقیت روز افزون مهدی حالم دگرگون شد و پشت کردم به دفتر کتابمو گریه کردم

به خاطر تماماتفاقایی که میتونست یه انتخاب باشه اما الان آرزوهه

به خودم گفتم ینستامو بزنم حذف کنم امت واقعا چه فایده داره اگه نبینمو حرص نخورم باچیزای دور و برم چه کنم باید هوشمندی رو به خودم برگردونم 

 • هنوز هیچ
 • دوشنبه ۲۰ آبان ۹۸

139

یه جورایی خوشم اومده اینکه شبا اینجا دراز میکشمو میشکافم 

تمام گذشته رو میشکافم 26 سال گذشته رو میشکافم از کوچکترینها تا بزرگترینها رو  

هنوزم قطرات اشکی روی گونم میلرزن 

هنوزم گاهی لعن و نفرین میفرستم به اینو اون 

امروز ب در مورد کارم یه چیزی گفت که فلانی فلانی رو میشناسه و ...

هیچی نگفتم و نمیگم 

نصمیم گرفته شده

 

 • هنوز هیچ
 • يكشنبه ۱۹ آبان ۹۸

138

اینکه من باید هدفای زندگیمو قسمت بندی کنم رو از قبل میدونستم 

اما الان خیلی حیاتیه 

تقریبا اخرین فرصتمه برای زندگی 

6 ماه مونده که ب طرحش تموم شه 

تمام ناراحتی ها و دل شکستگیهامو باید جمع کنم یه گوشه شاید یه دفتر خریدم و توش نوشتم هرچیزی رو که منو نابود کرد

تیکه هامو باید جمع کنم این 6 ماه باید خودمو درست کنم 

یه ساک میخرم به وقتش بارمو میبندم 

خوشحالم 

الان رو قله ی سینوسم

 • هنوز هیچ
 • شنبه ۱۸ آبان ۹۸

137

من میخوام خوب شم 

میخوام زندگیم درست شه 

از گریه کردن خسته شدم 

چیکار کنم که از فکر کردن دست بکشم

 • هنوز هیچ
 • شنبه ۱۸ آبان ۹۸

136

از این احساسات سینوسی خسته شدم یه لحظه احساس قدرت میکنم و لحظه ای دیگه احساس ضعف 

کاش یه دکمه تو وجودم داشتم که میتونستم هر لحظه که حالم بده رو درست کنه 

میدونی چی بده اینکه عقب افتادم اینکه مهمترین تصمیمات زندگیمو نابود کردن 

 

 • هنوز هیچ
 • شنبه ۱۸ آبان ۹۸

135

من همیشه از ایرادات ب میگم اما الان وقتشه از ایرادات خودم بگم

دیروز شیفت ب آف شد و اومد خونه اول که کلی اخمو تخم کردم براشو منو برد یه جنگل و اونجا هم اول کلی ناراحت نشون دادم خودمو بعد هم که رفتیم داخل شهر بخاطر اینکه هی میگفت خب اینو میخری یا نهو هیچ چی نخریدیم قهر کردمو غر غر کردم 

 

این کارای من درست نیست اون سعی میکنه اندکزمانی که داره رو با من شریک بشه من نباید غر بزنم

آخر سر از کارم نادم و پشیمون شده بودم رفتیم واسه خونه میز تلویزیون خریدیم تو ماشین یه فرصت به دستم اومد که بهش بگم چی میخوام

یه جورایی حرفمون جدی بود و اون منو فهمید

 

میدونم خیلی سخته اما این خرده های خودمو باید محکم تو دستم نگه دارم و خودمو بسازم 

اول خودم بعد دیگران

 • هنوز هیچ
 • جمعه ۱۷ آبان ۹۸

134

عشق خیلی چیز مسخریه ..یادم نمیاد هیچوقت صبح پاشده باشمو برای خودم اینکارو کرده باشم اما امروز صبح ساعت 6 پاشدمو براش صبحونه درست کردم !شاید خیلی ساده اس اما من واسه ی خودم هیچ وقت کاری نکردم 

الان توتخت دراز کشیدمو اگه خواب بذاره میخوام واسه خودم باشم

 • هنوز هیچ
 • چهارشنبه ۱۵ آبان ۹۸

133

امروز شیفت ب اف شد و باهم رفتیم بیرون 

یکم حرف زدیم و ب تمایل نداشت از اینجا بره ... بهش حقم میدم وقتی کسی جاش تثبیت شده چرا باید ول کنه و بره تا چند ساعت قلبم داشت از جاش در میومد ولی میخوام صبر کنم تا به وقتش 

تو ماشین که بودیم دوتا صحنه اومد جلوی چشمم 

ب میاد خونه شام میذازم جلوش و اعصابم خورده از زمان و زمین شاکی ام 

صحنه ی بعد اینه که من دارم چمدونمو جمع میکنم و میرم 

مطمئنم هر اتفاقی که بیفته هر چیزی که بشه این بار فرق داره درصورتیکه زنده بمونم من اینبار راهمو پیدا میکنم و میرم من دیگه بخاطر هیچ کس و هیچ چیز خودمو ناراحت نمیکنم 

صحنه های زیادی تو زندگیم هست که به هیچ وجه فراموش نمیکنم 

اون شب رو یادم نمیره وقتی همه چیزو از دست دادم از دور یه کامیون داشت میومد و من یه آن فک کردم خودمو پرت کنم جلوش تا بمیرم 

اما قانونای زندگیم یادم اومد اینکه باید زنده بمونم 

اما به صحنه ی اول که فکر میکنم یه جورایی مطمئنم که خودمو خواهم کشت

یه روز که حالم خوب بود نشستمو برای زندگیم دوسه تا قانون گذاشتم زیادم نذاشتم که سخت نشه 

اولیش اینکه بایدد زنده بمونم حالا این میتونه شامل این بشه که خودمو نکشم و یا اینکه هرررر سختی ای پیش اومد باید ازش در بیام 

حالا یه قانون دیگه دارم که پررنگه انقدر پررنگه که اسمشو میذارم قانون 2 

فقط خودمو انتخاب کنم فقط خودم 

 

 

 • هنوز هیچ
 • چهارشنبه ۱۵ آبان ۹۸

132

 • هنوز هیچ
 • دوشنبه ۱۳ آبان ۹۸

۱۳۱

منم بلد نیستم زندگی کنما 

داره بارون میاد و من گوش و جان ندادم بهش!

 • هنوز هیچ
 • يكشنبه ۱۲ آبان ۹۸