اینکه من باید هدفای زندگیمو قسمت بندی کنم رو از قبل میدونستم 

اما الان خیلی حیاتیه 

تقریبا اخرین فرصتمه برای زندگی 

6 ماه مونده که ب طرحش تموم شه 

تمام ناراحتی ها و دل شکستگیهامو باید جمع کنم یه گوشه شاید یه دفتر خریدم و توش نوشتم هرچیزی رو که منو نابود کرد

تیکه هامو باید جمع کنم این 6 ماه باید خودمو درست کنم 

یه ساک میخرم به وقتش بارمو میبندم 

خوشحالم 

الان رو قله ی سینوسم